Sortowani butelek / czyszczenie powietrzem

Sortowani butelek / czyszczenie powietrzem


Do przygotowania butelek przed napełnieniem Arcon oferuje różne pojemności automatyczne urządzenia do dekodowania i czyszczenia butelek. Sortują i wyrównują butelki z prędkością do 300 pojemników na minutę. Pojemniki są również odwracane i czyszczone - najpierw przefiltrowanym (przez filtr farmaceutyczny) i zjonizowanym powietrzem, a następnie odsysaniem próżniowym. Następnie są ponownie umieszczane w pozycji pionowej w celu dalszego przetwarzania. Maszyny automatycznie odrzucają przewrócone lub odwrócone pojemniki z linii.


Galeria